VUÔNG- Ordinaire Vietnam Chuyển đến nội dung

VUÔNG

Bộ sưu tập Vuông từ Ordinaire là tổng hợp những chiếc ghế sofa với đường nét chắc khỏe, vuông vức. Các sản phẩm trong bộ sưu tập được xử lý thủ công từng chi tiết tạo nên chất tinh gọn, ngăn nắp và cảm giác chắc chắn, vững chãi trong không gian nội thất.
 • CATERIA SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 13.450.000₫ - Giá gốc 21.200.000₫
  Giá gốc
  13.450.000₫ - 21.200.000₫
  13.450.000₫ - 21.200.000₫
  Giá hiện tại 13.450.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 13.450.000₫ - Giá gốc 21.200.000₫
  Giá gốc
  13.450.000₫ - 21.200.000₫
  13.450.000₫ - 21.200.000₫
  Giá hiện tại 13.450.000₫
 • BRUNO SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 11.300.000₫ - Giá gốc 46.280.000₫
  Giá gốc
  11.300.000₫ - 46.280.000₫
  11.300.000₫ - 46.280.000₫
  Giá hiện tại 11.300.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 11.300.000₫ - Giá gốc 46.280.000₫
  Giá gốc
  11.300.000₫ - 46.280.000₫
  11.300.000₫ - 46.280.000₫
  Giá hiện tại 11.300.000₫
 • MATINA SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 14.900.000₫ - Giá gốc 23.100.000₫
  Giá gốc
  14.900.000₫ - 23.100.000₫
  14.900.000₫ - 23.100.000₫
  Giá hiện tại 14.900.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 14.900.000₫ - Giá gốc 23.100.000₫
  Giá gốc
  14.900.000₫ - 23.100.000₫
  14.900.000₫ - 23.100.000₫
  Giá hiện tại 14.900.000₫
 • DIMANTE SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 17.160.000₫ - Giá gốc 24.140.000₫
  Giá gốc
  17.160.000₫ - 24.140.000₫
  17.160.000₫ - 24.140.000₫
  Giá hiện tại 17.160.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm ngồi có thể tháo rời Đệm lưng với phần...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 17.160.000₫ - Giá gốc 24.140.000₫
  Giá gốc
  17.160.000₫ - 24.140.000₫
  17.160.000₫ - 24.140.000₫
  Giá hiện tại 17.160.000₫
 • TOASTY SOFA (Góc L)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 17.250.000₫ - Giá gốc 21.400.000₫
  Giá gốc
  17.250.000₫ - 21.400.000₫
  17.250.000₫ - 21.400.000₫
  Giá hiện tại 17.250.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 17.250.000₫ - Giá gốc 21.400.000₫
  Giá gốc
  17.250.000₫ - 21.400.000₫
  17.250.000₫ - 21.400.000₫
  Giá hiện tại 17.250.000₫
 • GLEE SOFA (3-Piece Sectional)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 22.600.000₫ - Giá gốc 29.100.000₫
  Giá gốc
  22.600.000₫ - 29.100.000₫
  22.600.000₫ - 29.100.000₫
  Giá hiện tại 22.600.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 22.600.000₫ - Giá gốc 29.100.000₫
  Giá gốc
  22.600.000₫ - 29.100.000₫
  22.600.000₫ - 29.100.000₫
  Giá hiện tại 22.600.000₫
 • BOLD SOFA (Góc L)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 29.100.000₫ - Giá gốc 32.300.000₫
  Giá gốc
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  Giá hiện tại 29.100.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời2 l...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 29.100.000₫ - Giá gốc 32.300.000₫
  Giá gốc
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  Giá hiện tại 29.100.000₫
 • WOOLLY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 13.050.000₫ - Giá gốc 18.350.000₫
  Giá gốc
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  Giá hiện tại 13.050.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng với phần ruột đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 13.050.000₫ - Giá gốc 18.350.000₫
  Giá gốc
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  Giá hiện tại 13.050.000₫
 • TOASTY SOFA (2-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 12.000.000₫ - Giá gốc 14.800.000₫
  Giá gốc
  12.000.000₫ - 14.800.000₫
  12.000.000₫ - 14.800.000₫
  Giá hiện tại 12.000.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 12.000.000₫ - Giá gốc 14.800.000₫
  Giá gốc
  12.000.000₫ - 14.800.000₫
  12.000.000₫ - 14.800.000₫
  Giá hiện tại 12.000.000₫
 • TOASTY SOFA (3-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 16.400.000₫ - Giá gốc 20.200.000₫
  Giá gốc
  16.400.000₫ - 20.200.000₫
  16.400.000₫ - 20.200.000₫
  Giá hiện tại 16.400.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 16.400.000₫ - Giá gốc 20.200.000₫
  Giá gốc
  16.400.000₫ - 20.200.000₫
  16.400.000₫ - 20.200.000₫
  Giá hiện tại 16.400.000₫
 • ABBEY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 16.200.000₫ - Giá gốc 23.500.000₫
  Giá gốc
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  Giá hiện tại 16.200.000₫

    Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm n...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 16.200.000₫ - Giá gốc 23.500.000₫
  Giá gốc
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  Giá hiện tại 16.200.000₫
 • BLISS SOFA (3-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 17.500.000₫ - Giá gốc 22.200.000₫
  Giá gốc
  17.500.000₫ - 22.200.000₫
  17.500.000₫ - 22.200.000₫
  Giá hiện tại 17.500.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 17.500.000₫ - Giá gốc 22.200.000₫
  Giá gốc
  17.500.000₫ - 22.200.000₫
  17.500.000₫ - 22.200.000₫
  Giá hiện tại 17.500.000₫
 • BLISS SOFA (2-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 13.420.000₫ - Giá gốc 17.000.000₫
  Giá gốc
  13.420.000₫ - 17.000.000₫
  13.420.000₫ - 17.000.000₫
  Giá hiện tại 13.420.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 13.420.000₫ - Giá gốc 17.000.000₫
  Giá gốc
  13.420.000₫ - 17.000.000₫
  13.420.000₫ - 17.000.000₫
  Giá hiện tại 13.420.000₫
 • GLEE SOFA (2-Piece Sectional)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 18.600.000₫ - Giá gốc 24.100.000₫
  Giá gốc
  18.600.000₫ - 24.100.000₫
  18.600.000₫ - 24.100.000₫
  Giá hiện tại 18.600.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 18.600.000₫ - Giá gốc 24.100.000₫
  Giá gốc
  18.600.000₫ - 24.100.000₫
  18.600.000₫ - 24.100.000₫
  Giá hiện tại 18.600.000₫
 • ĐÔN MATINA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.250.000₫ - Giá gốc 5.100.000₫
  Giá gốc
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  Giá hiện tại 3.250.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm ngồi được cấu tạo ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.250.000₫ - Giá gốc 5.100.000₫
  Giá gốc
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  Giá hiện tại 3.250.000₫
 • BOLD SOFA (2-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 15.200.000₫ - Giá gốc 25.700.000₫
  Giá gốc
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  Giá hiện tại 15.200.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm ngồi dàn...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 15.200.000₫ - Giá gốc 25.700.000₫
  Giá gốc
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  Giá hiện tại 15.200.000₫
 • AOI SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 35.700.000₫ - Giá gốc 36.200.000₫
  Giá gốc
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  Giá hiện tại 35.700.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm ngồi ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 35.700.000₫ - Giá gốc 36.200.000₫
  Giá gốc
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  Giá hiện tại 35.700.000₫
 • ABBEY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 22.700.000₫ - Giá gốc 31.400.000₫
  Giá gốc
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  Giá hiện tại 22.700.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm ngồi dàn...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 22.700.000₫ - Giá gốc 31.400.000₫
  Giá gốc
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  Giá hiện tại 22.700.000₫

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare