ĐẦY ĐẶN- Ordinaire Vietnam Chuyển đến nội dung

ĐẦY ĐẶN

Sự đầy đặn, phúc hậu luôn là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn trong văn hóa Châu Á. Ordinaire ra mắt bộ sưu tập mới cho mùa xuân 2022 "ĐẦY ĐẶN", với ý muốn mang đến những chiếc sofa đầy đặn và hoàn chỉnh nhất cùng với sự thịnh vượng đến với ngôi nhà của bạn.

 

 • OATMILK SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 19.450.000₫ - Giá gốc 24.600.000₫
  Giá gốc
  19.450.000₫ - 24.600.000₫
  19.450.000₫ - 24.600.000₫
  Giá hiện tại 19.450.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng với phần ruột được làm từ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 19.450.000₫ - Giá gốc 24.600.000₫
  Giá gốc
  19.450.000₫ - 24.600.000₫
  19.450.000₫ - 24.600.000₫
  Giá hiện tại 19.450.000₫
 • RAINDROP SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 15.030.000₫ - Giá gốc 18.870.000₫
  Giá gốc
  15.030.000₫ - 18.870.000₫
  15.030.000₫ - 18.870.000₫
  Giá hiện tại 15.030.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được làm từ bô...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 15.030.000₫ - Giá gốc 18.870.000₫
  Giá gốc
  15.030.000₫ - 18.870.000₫
  15.030.000₫ - 18.870.000₫
  Giá hiện tại 15.030.000₫
 • FAIRY FLOSS SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 18.200.000₫ - Giá gốc 22.950.000₫
  Giá gốc
  18.200.000₫ - 22.950.000₫
  18.200.000₫ - 22.950.000₫
  Giá hiện tại 18.200.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng v...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 18.200.000₫ - Giá gốc 22.950.000₫
  Giá gốc
  18.200.000₫ - 22.950.000₫
  18.200.000₫ - 22.950.000₫
  Giá hiện tại 18.200.000₫
 • BALMY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 21.000.000₫ - Giá gốc 26.460.000₫
  Giá gốc
  21.000.000₫ - 26.460.000₫
  21.000.000₫ - 26.460.000₫
  Giá hiện tại 21.000.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được làm ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 21.000.000₫ - Giá gốc 26.460.000₫
  Giá gốc
  21.000.000₫ - 26.460.000₫
  21.000.000₫ - 26.460.000₫
  Giá hiện tại 21.000.000₫
 • YAKI MOCHI SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 14.670.000₫ - Giá gốc 19.530.000₫
  Giá gốc
  14.670.000₫ - 19.530.000₫
  14.670.000₫ - 19.530.000₫
  Giá hiện tại 14.670.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 14.670.000₫ - Giá gốc 19.530.000₫
  Giá gốc
  14.670.000₫ - 19.530.000₫
  14.670.000₫ - 19.530.000₫
  Giá hiện tại 14.670.000₫
 • COCOON SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 17.100.000₫ - Giá gốc 23.350.000₫
  Giá gốc
  17.100.000₫ - 23.350.000₫
  17.100.000₫ - 23.350.000₫
  Giá hiện tại 17.100.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 17.100.000₫ - Giá gốc 23.350.000₫
  Giá gốc
  17.100.000₫ - 23.350.000₫
  17.100.000₫ - 23.350.000₫
  Giá hiện tại 17.100.000₫
 • CHLOE ARMCHAIR

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 9.000.000₫ - Giá gốc 9.000.000₫
  Giá gốc
  9.000.000₫
  9.000.000₫ - 9.000.000₫
  Giá hiện tại 9.000.000₫

  Khung gỗ thông chắc chắn Bọc ghế không thể tháo rời   Đệm lưng với phần ruột được làm từ bông gòn tiêu chuẩn Đệm ngồi được cấu tạo b...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 9.000.000₫ - Giá gốc 9.000.000₫
  Giá gốc
  9.000.000₫
  9.000.000₫ - 9.000.000₫
  Giá hiện tại 9.000.000₫
 • AGILE SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 14.800.000₫ - Giá gốc 20.200.000₫
  Giá gốc
  14.800.000₫ - 20.200.000₫
  14.800.000₫ - 20.200.000₫
  Giá hiện tại 14.800.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 14.800.000₫ - Giá gốc 20.200.000₫
  Giá gốc
  14.800.000₫ - 20.200.000₫
  14.800.000₫ - 20.200.000₫
  Giá hiện tại 14.800.000₫
 • NERISSA SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 16.000.000₫ - Giá gốc 28.100.000₫
  Giá gốc
  16.000.000₫ - 28.100.000₫
  16.000.000₫ - 28.100.000₫
  Giá hiện tại 16.000.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng với phần ruột đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 16.000.000₫ - Giá gốc 28.100.000₫
  Giá gốc
  16.000.000₫ - 28.100.000₫
  16.000.000₫ - 28.100.000₫
  Giá hiện tại 16.000.000₫
 • BOLD SOFA (Góc L)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 29.100.000₫ - Giá gốc 32.300.000₫
  Giá gốc
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  Giá hiện tại 29.100.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời2 l...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 29.100.000₫ - Giá gốc 32.300.000₫
  Giá gốc
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  29.100.000₫ - 32.300.000₫
  Giá hiện tại 29.100.000₫
 • WOOLLY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 13.050.000₫ - Giá gốc 18.350.000₫
  Giá gốc
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  Giá hiện tại 13.050.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm lưng với phần ruột đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 13.050.000₫ - Giá gốc 18.350.000₫
  Giá gốc
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  13.050.000₫ - 18.350.000₫
  Giá hiện tại 13.050.000₫
 • DELIGHT SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 20.300.000₫ - Giá gốc 34.900.000₫
  Giá gốc
  20.300.000₫ - 34.900.000₫
  20.300.000₫ - 34.900.000₫
  Giá hiện tại 20.300.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 20.300.000₫ - Giá gốc 34.900.000₫
  Giá gốc
  20.300.000₫ - 34.900.000₫
  20.300.000₫ - 34.900.000₫
  Giá hiện tại 20.300.000₫
 • ABBEY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 16.200.000₫ - Giá gốc 23.500.000₫
  Giá gốc
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  Giá hiện tại 16.200.000₫

    Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm n...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 16.200.000₫ - Giá gốc 23.500.000₫
  Giá gốc
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  16.200.000₫ - 23.500.000₫
  Giá hiện tại 16.200.000₫
 • ALTHEA SOFA (5-Piece Sectional)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 38.000.000₫ - Giá gốc 47.700.000₫
  Giá gốc
  38.000.000₫ - 47.700.000₫
  38.000.000₫ - 47.700.000₫
  Giá hiện tại 38.000.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 38.000.000₫ - Giá gốc 47.700.000₫
  Giá gốc
  38.000.000₫ - 47.700.000₫
  38.000.000₫ - 47.700.000₫
  Giá hiện tại 38.000.000₫
 • ALTHEA SOFA (4-Piece Sectional)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 30.050.000₫ - Giá gốc 40.990.000₫
  Giá gốc
  30.050.000₫ - 40.990.000₫
  30.050.000₫ - 40.990.000₫
  Giá hiện tại 30.050.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 30.050.000₫ - Giá gốc 40.990.000₫
  Giá gốc
  30.050.000₫ - 40.990.000₫
  30.050.000₫ - 40.990.000₫
  Giá hiện tại 30.050.000₫
 • ĐÔN RAINDROP SHADE

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.250.000₫ - Giá gốc 5.100.000₫
  Giá gốc
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  Giá hiện tại 3.250.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.250.000₫ - Giá gốc 5.100.000₫
  Giá gốc
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  3.250.000₫ - 5.100.000₫
  Giá hiện tại 3.250.000₫
 • RAINDROP ARMCHAIR

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 8.500.000₫ - Giá gốc 9.000.000₫
  Giá gốc
  8.500.000₫ - 9.000.000₫
  8.500.000₫ - 9.000.000₫
  Giá hiện tại 8.500.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 8.500.000₫ - Giá gốc 9.000.000₫
  Giá gốc
  8.500.000₫ - 9.000.000₫
  8.500.000₫ - 9.000.000₫
  Giá hiện tại 8.500.000₫
 • ALTHEA SOFA (Góc L)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 24.800.000₫ - Giá gốc 33.300.000₫
  Giá gốc
  24.800.000₫ - 33.300.000₫
  24.800.000₫ - 33.300.000₫
  Giá hiện tại 24.800.000₫

  Đệm kết nối ẩn   Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm có thể tháo rời Đ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 24.800.000₫ - Giá gốc 33.300.000₫
  Giá gốc
  24.800.000₫ - 33.300.000₫
  24.800.000₫ - 33.300.000₫
  Giá hiện tại 24.800.000₫
 • BOLD SOFA (2-Seater)

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 15.200.000₫ - Giá gốc 25.700.000₫
  Giá gốc
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  Giá hiện tại 15.200.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm ngồi dàn...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 15.200.000₫ - Giá gốc 25.700.000₫
  Giá gốc
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  15.200.000₫ - 25.700.000₫
  Giá hiện tại 15.200.000₫
 • AOI SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 35.700.000₫ - Giá gốc 36.200.000₫
  Giá gốc
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  Giá hiện tại 35.700.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời Đệm ngồi ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 35.700.000₫ - Giá gốc 36.200.000₫
  Giá gốc
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  35.700.000₫ - 36.200.000₫
  Giá hiện tại 35.700.000₫
 • ABBEY SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 22.700.000₫ - Giá gốc 31.400.000₫
  Giá gốc
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  Giá hiện tại 22.700.000₫

  Đệm kết nối ẩn Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ đệm không tháo rời 2 loại đệm ngồi dàn...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 22.700.000₫ - Giá gốc 31.400.000₫
  Giá gốc
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  22.700.000₫ - 31.400.000₫
  Giá hiện tại 22.700.000₫
 • AGILE SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 34.300.000₫ - Giá gốc 34.300.000₫
  Giá gốc
  34.300.000₫
  34.300.000₫ - 34.300.000₫
  Giá hiện tại 34.300.000₫

  Khung gỗ thông cao cấp kết hợp cùng dây đai đàn hồi mang đến khả năng chịu lực tối ưu Phần vỏ nệm lưng có thể tháo rời Đệm lưng với phần ruột được...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 34.300.000₫ - Giá gốc 34.300.000₫
  Giá gốc
  34.300.000₫
  34.300.000₫ - 34.300.000₫
  Giá hiện tại 34.300.000₫
 • CELINE SOFA

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 18.172.000₫ - Giá gốc 25.902.000₫
  Giá gốc
  18.172.000₫ - 25.902.000₫
  18.172.000₫ - 25.902.000₫
  Giá hiện tại 18.172.000₫

  Solid pine wood frame with elastic straps  Non-removable cushion covers   Seat cushions: a thick and soft HR foam, which is wrapped in a layer of p...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 18.172.000₫ - Giá gốc 25.902.000₫
  Giá gốc
  18.172.000₫ - 25.902.000₫
  18.172.000₫ - 25.902.000₫
  Giá hiện tại 18.172.000₫

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare