ORDINAIRE RUG- Ordinaire Vietnam Chuyển đến nội dung

ORDINAIRE RUG

Bộ sưu tập Thảm từ Ordinaire tổng hợp các mẫu thảm mang phong cách hiện đại và mới mẻ. Những tấm thảm nhập khẩu trực tiếp Châu Âu mang đến chất lượng vượt trội và tính thẩm mỹ cao, giúp không gian trở nên ấm áp và hấp dẫn hơn.
 • EIRIAN RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 4.900.000₫ - Giá gốc 4.900.000₫
  Giá gốc
  4.900.000₫
  4.900.000₫ - 4.900.000₫
  Giá hiện tại 4.900.000₫

  ORD-6334D Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene Heatset & Shrink PolyesterThread height: 10.50 - 10.80 mmDensity: 576,000 points/m2E...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 4.900.000₫ - Giá gốc 4.900.000₫
  Giá gốc
  4.900.000₫
  4.900.000₫ - 4.900.000₫
  Giá hiện tại 4.900.000₫
 • ASHA RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 18.600.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫

  ORD-12.189.910 Country of origin: BelgiumMaterial: DecolanThread height: 12.50 mmDensity: 1,100,000 points/m2European point-weaving technologyGerma...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 18.600.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫
 • BLISS RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.760.000₫ - Giá gốc 12.960.000₫
  Giá gốc
  2.760.000₫ - 12.960.000₫
  2.760.000₫ - 12.960.000₫
  Giá hiện tại 2.760.000₫

  ORD-1090 Country of origin: U.A.EMaterial: PolyesterThread height: 10.00 mmDensity: 221,000 points/m2European point-weaving technologyGerman qualit...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.760.000₫ - Giá gốc 12.960.000₫
  Giá gốc
  2.760.000₫ - 12.960.000₫
  2.760.000₫ - 12.960.000₫
  Giá hiện tại 2.760.000₫
 • QUINN RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.950.000₫ - Giá gốc 10.900.000₫
  Giá gốc
  2.950.000₫ - 10.900.000₫
  2.950.000₫ - 10.900.000₫
  Giá hiện tại 2.950.000₫

  ORD-6663C Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene Heatset + Shrink PolyesterThread height: 10.50 - 10.80 mmDensity: 576,000 points/m2Europ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.950.000₫ - Giá gốc 10.900.000₫
  Giá gốc
  2.950.000₫ - 10.900.000₫
  2.950.000₫ - 10.900.000₫
  Giá hiện tại 2.950.000₫
 • BLANCHE RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 13.500.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫

  ORD-12.191.911 Country of origin: BelgiumMaterial: DecolanThread height: 12.50 mmDensity: 1,100,000 points/m2European point-weaving technologyGerma...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 13.500.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫
 • WILLOW RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 13.500.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫

  ORD-12.244.910 Country of origin: BelgiumMaterial: DecolanThread height: 12.50 mmDensity: 1,100,000 points/m2European point-weaving technologyGerma...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 13.500.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  6.250.000₫ - 13.500.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫
 • IRIS RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 18.600.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫

  ORD-410.20.104 Country of origin: BelgiumMaterial: Decolan + PEThread height: 12.50 mmDensity: 1,100,000 points/m2European point-weaving technology...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.250.000₫ - Giá gốc 18.600.000₫
  Giá gốc
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  6.250.000₫ - 18.600.000₫
  Giá hiện tại 6.250.000₫
 • HAZEL RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.080.000₫ - Giá gốc 3.080.000₫
  Giá gốc
  3.080.000₫
  3.080.000₫ - 3.080.000₫
  Giá hiện tại 3.080.000₫

  ORD-OBG50A Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + PolyesterThread height: 12.50 mmDensity: 624,000 points/m2European point-weaving tech...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.080.000₫ - Giá gốc 3.080.000₫
  Giá gốc
  3.080.000₫
  3.080.000₫ - 3.080.000₫
  Giá hiện tại 3.080.000₫
 • AURELIA RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 1.380.000₫ - Giá gốc 4.500.000₫
  Giá gốc
  1.380.000₫ - 4.500.000₫
  1.380.000₫ - 4.500.000₫
  Giá hiện tại 1.380.000₫

  ORD-41910 Country of origin: TurkeyMaterial: PolyesterThread height: 30 mmDensity: 42,000 points/m2European point-weaving technologyGerman quality ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1.380.000₫ - Giá gốc 4.500.000₫
  Giá gốc
  1.380.000₫ - 4.500.000₫
  1.380.000₫ - 4.500.000₫
  Giá hiện tại 1.380.000₫
 • VERONICA RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫

  ORD-MS0001 Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + Polyester ShrinkThread height: 11 mmDensity: 400,000 points/m2European point-weaving ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫
 • DYLIS RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 6.600.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 6.600.000₫
  2.400.000₫ - 6.600.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫

  ORD-MS0005 Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + Polyester ShrinkThread height: 11 mmDensity: 400,000 points/m2European point-weaving ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 6.600.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 6.600.000₫
  2.400.000₫ - 6.600.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫
 • COSIMA RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫

  ORD-MS0007 Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + Polyester ShrinkThread height: 11 mmDensity: 400,000 points/m2European point-weaving ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫
 • DERMOT RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫

  ORD-MS0012 Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + Polyester ShrinkThread height: 11 mmDensity: 400,000 points/m2European point-weaving ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫
 • MARIS RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫

  ORD-MS0013 Country of origin: TurkeyMaterial: Polypropylene + Polyester ShrinkThread height: 11 mmDensity: 400,000 points/m2European point-weaving ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.400.000₫ - Giá gốc 14.400.000₫
  Giá gốc
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  2.400.000₫ - 14.400.000₫
  Giá hiện tại 2.400.000₫
 • KEELIN RUG

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.000.000₫ - Giá gốc 20.800.000₫
  Giá gốc
  2.000.000₫ - 20.800.000₫
  2.000.000₫ - 20.800.000₫
  Giá hiện tại 2.000.000₫

  ORD-T0068 Country of origin: TurkeyMaterial: PolyesterThread height: 20 mmDensity: 92,800 points/m2European point-weaving technologyGerman quality ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.000.000₫ - Giá gốc 20.800.000₫
  Giá gốc
  2.000.000₫ - 20.800.000₫
  2.000.000₫ - 20.800.000₫
  Giá hiện tại 2.000.000₫
 • THẢM LIGHT GRAY

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.200.000₫ - Giá gốc 18.000.000₫
  Giá gốc
  3.200.000₫ - 18.000.000₫
  3.200.000₫ - 18.000.000₫
  Giá hiện tại 3.200.000₫

  ORD-M0025 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 20 mmMật độ sợi: 268,000 điểm/m2 Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt ti...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.200.000₫ - Giá gốc 18.000.000₫
  Giá gốc
  3.200.000₫ - 18.000.000₫
  3.200.000₫ - 18.000.000₫
  Giá hiện tại 3.200.000₫
 • THẢM ABALONE - TRÒN

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.400.000₫ - Giá gốc 6.400.000₫
  Giá gốc
  6.400.000₫
  6.400.000₫ - 6.400.000₫
  Giá hiện tại 6.400.000₫

  ORD-T0054R20 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 20 mmMật độ sợi: 92,800 điểm/m2 Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.400.000₫ - Giá gốc 6.400.000₫
  Giá gốc
  6.400.000₫
  6.400.000₫ - 6.400.000₫
  Giá hiện tại 6.400.000₫
 • THẢM IVORY - TRÒN

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 6.400.000₫ - Giá gốc 6.400.000₫
  Giá gốc
  6.400.000₫
  6.400.000₫ - 6.400.000₫
  Giá hiện tại 6.400.000₫

  ORD-T0055R20 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 20 mmMật độ sợi: 92,800 điểm/m2 Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu ...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 6.400.000₫ - Giá gốc 6.400.000₫
  Giá gốc
  6.400.000₫
  6.400.000₫ - 6.400.000₫
  Giá hiện tại 6.400.000₫
 • THẢM BLAST

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 1.800.000₫ - Giá gốc 4.500.000₫
  Giá gốc
  1.800.000₫ - 4.500.000₫
  1.800.000₫ - 4.500.000₫
  Giá hiện tại 1.800.000₫

  ORD-E0006 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 40 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng OEKO-TE...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 1.800.000₫ - Giá gốc 4.500.000₫
  Giá gốc
  1.800.000₫ - 4.500.000₫
  1.800.000₫ - 4.500.000₫
  Giá hiện tại 1.800.000₫
 • THẢM STORMY

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.500.000₫ - Giá gốc 3.800.000₫
  Giá gốc
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  Giá hiện tại 2.500.000₫

  ORD-N0005 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 50 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng OEKO-TE...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.500.000₫ - Giá gốc 3.800.000₫
  Giá gốc
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  Giá hiện tại 2.500.000₫
 • THẢM WHISPER

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 2.500.000₫ - Giá gốc 3.800.000₫
  Giá gốc
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  Giá hiện tại 2.500.000₫

  ORD-N0003 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 50 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng OEKO-TE...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 2.500.000₫ - Giá gốc 3.800.000₫
  Giá gốc
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  2.500.000₫ - 3.800.000₫
  Giá hiện tại 2.500.000₫
 • THẢM OCEAN

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.700.000₫ - Giá gốc 15.000.000₫
  Giá gốc
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  Giá hiện tại 3.700.000₫

  ORD-P0051 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester kép với sợi hỗn hợp firese 5 cm Chiều cao sợi: 35 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt ti...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.700.000₫ - Giá gốc 15.000.000₫
  Giá gốc
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  Giá hiện tại 3.700.000₫
 • THẢM ROSE QUARTZ

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.700.000₫ - Giá gốc 15.000.000₫
  Giá gốc
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  Giá hiện tại 3.700.000₫

  ORD-P0053 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester kép với sợi hỗn hợp firese 5 cm Chiều cao sợi: 35 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt ti...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.700.000₫ - Giá gốc 15.000.000₫
  Giá gốc
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  3.700.000₫ - 15.000.000₫
  Giá hiện tại 3.700.000₫
 • THẢM HEREFORD

  Ordinaire Vietnam
  Giá gốc 3.800.000₫ - Giá gốc 22.800.000₫
  Giá gốc
  3.800.000₫ - 22.800.000₫
  3.800.000₫ - 22.800.000₫
  Giá hiện tại 3.800.000₫

  ORD-S0051 Sản xuất: Thổ Nhĩ Kỳ Chất liệu: Polyester Chiều cao sợi: 45 mm Công nghệ dệt điểm Châu Âu Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng OEKO-TE...

  Xem chi tiết đầy đủ
  Giá gốc 3.800.000₫ - Giá gốc 22.800.000₫
  Giá gốc
  3.800.000₫ - 22.800.000₫
  3.800.000₫ - 22.800.000₫
  Giá hiện tại 3.800.000₫

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare